Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2020 

7-9 września 2020r.
Podlesice k. Zawiercia

Szanowni Państwo,

jako Komitet Organizacyjny oraz Komitet Naukowy znaleźliśmy się w trudnym położeniu, które spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie. Mamy nadzieję, że Nasza Konferencja odbędzie się przynajmniej w części tak, jak zaplanowaliśmy. Poniżej zamieściliśmy zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa, o których przestrzeganie w czasie Konferencji bardzo Państwa prosimy. 

1. W częściach wspólnych hotelu oraz w czasie obrad konferencyjnych obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.

2. W czasie posiłków (przy stolikach) nie ma nakazu noszenia maseczki.

3. Prelegent może wygłosić referat bez zakrywania nosa i ust - będzie wydzielona bezpieczna strefa w celu poprawienia komfortu osoby wygłaszającej.

4. W salach konferencyjnych zapewnimy środki do dezynfekcji rąk - zarówno przy wejściu do sal jak i obok komputerów.

5. W Konferencji można wziąć udział w sposób zdalny. Należy o tym poinformować organizatorów.

6. W przypadku, gdyby Konferencja nie mogła się odbyć bezpośrednio, wszyscy Uczestnicy będą mieć zapewniony udział zdalny, a nadwyżka opłaty konferencyjnej zostanie zwrócona.

7. Organizatorzy Konferencji nie zapewniają uczestnikom maseczek ochronnych ani możliwości ich zakupu.

8. W czasie posiłków zostanie zapewniony bezpieczny odstęp. Można również spodziewać się przyporządkowania stolika do numeru pokoju. O zasadach bezpieczeństwa decyduje Hotel Ostaniec oraz Organizatorzy. 

 

Szczegółowe wytyczne hotelu są dostępne tutaj.

Aktualne rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie COVID-19 można znaleźć tutaj.

 

W razie zmian będziemy Państwa informować na bieżąco.