Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2020 

7-9 września 2020r.
Podlesice k. Zawiercia

Uwaga!

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju możliwa jest zmiana programu Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatorów. W miarę możliwości dołożymy wszelkich starań aby Konferencja odbyła się zgodnie z założonym harmonogramem.

W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Organizatorów, Konferencja została odwołana Organizator nie zwraca 100% kosztów opłaty konferencyjnej. Jest to związane z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych i wpłaconych zaliczek.

 

Koszt uczestnictwa Firmy w Konferencji wynosi 3000 zł brutto. Inne warianty uczestnictwa ustalane są bezpośrednio z Komitetem Organizacyjnym.

 

Opłata za pełny udział obejmuje:

  • udział w obradach Konferencji,
  • publikację streszczeń (reklamy) w materiałach konferencyjnych,
  • materiały konferencyjne,
  • przedstawienie prezentacji na sesji (jeśli zostanie zgłoszone streszczenie);
  • przedstawienie oferty na stoisku (stoły o powierzchni około 2 m2),
  • kawę, herbatę i inne napoje podczas przerw w obradach,
  • śniadania, obiady i kolacje, w tym kolację przy ognisku i uroczystą kolację,
  • 2 noclegi w pokoju dwuosobowym z łazienką,
  • dodatkowe atrakcje.

 

Dane do opłaty:

Numer konta: PKO BP I O/Gliwice 53 1020 2401 0000 0102 0584 4099

Właściciel konta: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gliwicki, Górnych Wałów 25/210

44-100 Gliwice, skr. poczt. 85, REGON:240505300 NIP: 631-251-21-67

 

Opłaty należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2020 z dopiskiem: MKM2020 Imię i Nazwisko, Nazwa firmy.