Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2020 

7-9 września 2020r.
Podlesice k. Zawiercia

Formularz zgłoszeniowy

Dane podstawowe:
Nie podano stopnia/tytułu naukowego.

Nie podano imienia.

Nie podano nazwiska.

Nie podano adresu e-mail lub jego format jest nieprawidłowy.

Nie potwierdzono adresu e-mail lub wartości się nie zgadzają.

Nie podano instytucji.

Nieprawidłowe dane

Dane do faktury:
Nie podano nazwy do wystawienia faktury.

Nie podano adresu.

Nie podano numeru NIP lub został on podany nieprawidłowo.

Nieprawidłowe dane

Dane publikacji:

Nie wybrano preferencji publikacji.

Nie podano tytułu referatu.

Nie dodano pliku.

Dane związane z udziałem w konferencji:
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nie wybrano wariantu udziału w konferencji.

Nie wybrano opcji noclegu.

Nie wybrano opcji pokoju jednoosobowego.

Nieprawidłowe dane

Nie wybrano opcji osoby towarzyszącej.

Nieprawidłowe dane

Wymagane jest zaakceptowane polityki prywatności.