Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2020 

7-9 września 2020r.
Podlesice k. Zawiercia

Przewodniczący Komitetu Naukowego: dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz

Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego: dr hab. inż. Mariusz Rząsa, prof. PO

Sekretarz: dr inż. Beata Krupanek, PŚ

dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Marian Kampik, PŚ

dr inż. Marzena Mięsikowska, PŚk

prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina, PCz

dr inż. Andrzej Mrowiec, PWSZ w Kaliszu

dr inż. Sławomir Pochwała, PO

dr hab. inż. Jerzy Roj, prof. PŚ

dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG

dr inż. Przemysław Tabaka, PŁ

dr hab. inż. Maria Wrzuszczak, prof. PO