Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2020 

7-9 września 2020r.
Podlesice k. Zawiercia

Przewodniczący: dr hab. inż. Jerzy Roj, prof. PŚ

Sekretarz: dr inż. Beata Krupanek

prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec

dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK

dr inż. Ryszard Bogacz

mgr inż. Łukasz Dróżdż

mgr inż. Wacław Groszewski

mgr inż. Aleksander Baranowski (SEP Gliwice)