Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2020 

7-9 września 2020r.
Podlesice k. Zawiercia

Międzyuczelniana Konferencja Metrologów jest cykliczną krajową konferencją naukową o wieloletniej tradycji, organizowaną przez ośrodki akademickie z udziałem krajowych środowisk zajmujących się metrologią i jej zastosowaniem. Pierwsza Konferencja, pod nazwą Narada Katedr Miernictwa Elektrycznego i Elektronicznego odbyła się w 1966 roku w Szczecinie i dotyczyła problematyki nauczania miernictwa. W jej trakcie narodził się pomysł organizowania corocznych spotkań metrologów poświęconych przede wszystkim prezentacjom prac młodych naukowców, a także służących dyskusjom na tematy dydaktyczne. Przez ponad 50 lat w corocznych konferencjach zorganizowanych przez ośrodki naukowe z całej Polski uczestniczyło tysiące osób zajmujących się metrologią.

Zgodnie z tradycją Konferencja w 2020 roku będzie okazją do spotkania kadry naukowej z pracownikami instytucji zajmujących się metrologią prawną i wojskową, a także z osobami z przemysłu. Istotnym aspektem Konferencji, zgodnie z jej pierwotnym przesłaniem, jest umożliwienie młodym adeptom nauki prezentacji swoich prac w połączeniu z dyskusją z metrologami o dużym doświadczeniu badawczym i praktycznym.. Wymiana doświadczeń uczestników Konferencji pozwoli na wspólne refleksje nad dotychczasowym rozwojem metrologii i jej perspektywami na przyszłość. Bieżąca edycja Konferencji ma na także celu integrację środowisk metrologicznych i wypracowanie wspólnego punktu widzenia w szerokim zakresie tematycznym, charakterystycznym dla współczesnej metrologii:

 • wzorce jednostek miar, problematyka służby miar,
 • ocena dokładności pomiaru,
 • systemy pomiarowe, transmisja i przetwarzanie danych pomiarowych,
 • przetworniki pomiarowe, metody przetwarzania sygnałów,
 • pomiary wielkości mechanicznych,
 • pomiary wielkości elektrycznych,
 • pomiary wielkości geometrycznych,
 • pomiary wielkości chemicznych,
 • pomiary w procesach przemysłowych,
 • inżynieria materiałowa,
 • pomiary optyczne i fotoniczne,
 • pomiary w medycynie,
 • pomiary geodezyjne i budowlane,
 • nowe kierunki w metrologii,
 • dydaktyka metrologii.

 

Aktualną 52. Międzyuczelnianą Konferencję Metrologów MKM’2020 organizuje Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej wraz z Oddziałem Gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. Stanisława Fryzego.

 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Konferencji wraz z osobami towarzyszącymi!

 

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Komitetu Naukowego, dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. P.Cz.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr hab. inż. Jerzy Roj, prof. PŚ.

Prezes SEP Gliwice dr inż. Jan Kapinos