Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2020 

7-9 września 2020r.
Podlesice k. Zawiercia

Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM2020 jest objęta następującymi patronatami:

 

Honorowym Patronatem Oddziału Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

Patronatem Komisji Metrologii PAN Oddział Katowice

  

 

Patronatem Głównego Urzędu Miar

  

 

Patronat medialny:

 

PAR

  

 

IJET