Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2020 

7-9 września 2020r.
Podlesice k. Zawiercia

Ramowy program Konferencji można pobrać tutaj.

 

Program Konferencji zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

 

Pliki streszczeń wszystkich artykułów można pobrać tutaj.