Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2020 

7-9 września 2020r.
Podlesice k. Zawiercia

 

Ramowy program Konferencji można pobrać tutaj.

 

Program szczegółowy Konferencji można pobrać tutaj.

 

Pliki streszczeń wszystkich artykułów można pobrać tutaj.

 

Informator konferencyjny można pobrać tutaj.

 

Instrukcję łączenia się do pulpitu zdalnego można pobrać tutaj.

Próba połączenia zdalnego rozpocznie się w niedzielę 6 września o godzinie 17.00.