Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2020 

7-9 września 2020r.
Podlesice k. Zawiercia

 

Uwaga! Ze względu na liczne zgłoszenia artykułów do czasopisma PAR, możliwość publikacji ograniczonej ich liczby i zasadę pierwszeństwa zgłoszeń, niestety nie przyjmujemy już dalszych zgłoszeń do tego czasopisma. Prosimy o rozważenie pozostałych dwóch opcji.

 

Artykuły Uczestników Konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane zgodnie z rekomendacją Komitetu Naukowego Konferencji MKM 2020:

  • jako rozdziały w Monografii Politechniki Śląskiej „Metrologia dziś i jutro”. Aktualna punktacja rozdziału to 20 pkt.
  • jako artykuł w czasopiśmie Pomiary Automatyka Robotyka. Aktualna punktacja artykułu to 20 pkt.
  • jako artykuł w czasopiśmie International Journal of Electronics & Telecommunications. Aktualna punktacja artykułu to 40 pkt.

Uczestnik Konferencji wypełniając formularz zgłoszeniowy decyduje, w którym z pism chce opublikować swój artykuł. Komitet Naukowy w oparciu o tekst streszczenia oraz decyzję Autora podejmuje ostateczną decyzję, do którego z pism Autor ma przygotować pełny tekst artykułu na odpowiedniej formatce.

W przypadku IJET obsługa artykułu prowadzona jest przez system elektroniczny pisma. Opłata za artykuł nie jest ujęta w opłacie konferencyjnej. Koszt artykułu jest zgodny z cennikiem czasopisma.

W przypadku artkułu w PAR i rozdziału w monografii każdy artykuł podlega dwóm recenzjom w trybie korespondencyjnym. 

Pełne teksty artykułów do monografii oraz PAR należy nadsyłać drogą mailową na adres Komitetu Naukowego, natomiast do czasopisma IJET artykuł należy zgłosić poprzez stronę internetową pisma. W przypadku czasopisma IJET w "Journal Section" należy wybrać "Metrology, Measurement Science". Ze względu na cykl wydawniczy w tych czasopismach prosimy o jak najszybsze przesyłanie pełnych tekstów artykułów.

Szczegółowe informacje dotyczące publikacji oraz formatki i oświadczenia Autorów znajdują się w zakładce "Dla autorów".