Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2020 

7-9 września 2020r.
Podlesice k. Zawiercia

Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 września 2020.

 

Poniżej zestawiono terminarz związany z publikacją artykułów. 

Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej 30 kwietnia 2020 30 maja 2020

Nadsyłanie artykułów – 15 maja 2020 30 maja 2020

Akceptacja artykułów (po pozytywnych recenzjach) 15 czerwca 2020

Ogłoszenie szczegółowego programu Konferencji – 24 sierpnia 2020

 

Rejestracja uczestników i nadsyłanie 1-stronicowych streszczeń – 15 marca 2020 30 kwietnia 2020

Akceptacja streszczeń 10 kwietnia 2020 5 maja 2020